Programové priority ČSSD pro město Chropině pro volební období 2010 - 2014

16.07.2010 08:20

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám programové priority, které chceme prosazovat v nadcházejícím volebním období. Náš volební program vychází z potřeb občanů pro kvalitní život ve městě, z priorit rozvoje města. Vyjadřuje v základních rysech: co chceme, co pokládáme za rozhodující, o co budeme usilovat a co budeme prosazovat.

Tým naší kandidátky tvoří lidé, kteří jsou připraveni pracovat pro své město, všichni kandidáti nabízí své síly a zkušenosti pro rozvoj našeho společného domova – města Chropyně! Zvolení zastupitelé budou zodpovědně přistupovat k řešení problémů města, jeho perspektiv a seriózně přistupovat k podnětům svých spoluobčanů. Slibujeme odpovědné hospodaření a to, co je možné splnit.

Za priority považujeme:

 • čisté, zelené a zdravé město
 • podporovat třídění odpadů, posilovat a rozšiřovat sběrná místa

 

 • kvalitní předškolní a základní školství
 • trvale zlepšovat materiální a technickou vybavenost školských zařízení

 

 • dopravu a její rozvoj
 • zvýšit počet linek autobusové dopravy
 • pokračovat v rekonstrukci místních vozovek v tzv. staré Chropyni
 • dobudovat síť cyklostezek

 

 • kulturu, rozvoj cestovního a turistického ruchu, služeb
 • podporovat akce k zachování tradic (Hanácké slavnosti, apod.)
 • zachovat dotace kulturních programů v Městském kulturním středisku

 

 • sociální služby
 • rozšířit nabídku sociálních služeb pro starší spoluobčany

 

 • volný čas dětí, mládeže a občanů s aktivní podporou sportu
 • podporovat činnosti veřejně prospěšných kulturních a sportovních sdružení a spolků stejně jako činnost zájmových organizací sdružujících mládež k mimoškolní činnosti
 • využít volné prostory ve škole na ulici Komenského jako středisko volného času mládeže

 

 • samospráva a státní správa, bezpečné město
 • ve spolupráci se státní policií vybudovat kamerový on line systém

 

 • rozvoj a prosperita města, péče o jeho majetek, bytová politika
 • podporovat podnikání drobných živnostníků
 • uskutečnit další etapy regenerace sídliště
 • připravit infrastrukturu pro další výstavbu na Podlesí
 • vybudovat malometrážní byty pro osaměle žijící osoby (pokusit se využít stávající městské objekty)